Vnitřní izolace

Jedna z nejúčinnějších izolací pro půdní pros tory a izolace podkroví především díky vzduchotěsnosti a svým izolačně-akustickým vlastnostem.

Po nástřiku pěny se objem zvětší více než stonásobně a dochází k vyplnění všech dutin, prasklin, spár a mezer. Snižuje se proudění vzduchu a tepelné ztráty, zvyšuje se vzduchotěsnost. Pěna neuvolňuje žádné prachové či alergenní prvky, což zvyšuje kvalitu ovzduší v domě. Neabsorbuje pachovou stopu – nedrží se v ní hlodavci.

Výborné vlastnosti dosahuje pěnová izolace ve spojení s rekuperačními jednotkami. Tvarová a objemová stálost, celistvost a pružnost pěny zaručuje bezchybnou izolaci po celou dobu životnosti stavby.

Aplikace

  • Nástřikem na plochu, kterou chceme izolovat
  • Do několika vteřin dojede k expanzi pěny. Díky tomu pěna vyplní i nejmenší skuliny a dokonale je zaizoluje.
  • Přilne k jakémukoli materiálu.
  • Moderní certifikovanou technologií zaizolujeme rodinný dům za pouhý jeden den.
  • Nesesedá, nedegraduje, je tvarově i objemově stálá.